Vrtići


Centar za strane jezike CAMBRIGDE ACADEMY d.o.o. organizuje nastavu engleskog jezika u predškolskim ustanovama već duži niz godina. Nastava se vrši isključivo od strane profesora engleskog jezika i književnosti i obuhvata polaznike uzrasta od 4 do 6,5 godina.

Plan i program je prilagođen uzrastu dece i nivoima stečenog znanja u proteklom periodu. S tim u vezi, nastava se realizuje po grupama, formiranim na osnovu navedenih kriterijuma, dva puta nedeljno po 30 minuta, tako da je svakoga meseca planirano da se održi 8 časova.

Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost predavača svakom učeniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nastava se organizuje za sve uzraste- predškolski, školski, srednjoškolski, kao I za odrasle. Organizujemo ulazna testiranja radi lakšeg utvrdjivanja nivoa znanja polaznika.

Udžbenik koji se u nastavi koristi je udžbenik izdavačke kuće Oxford University Press Cookie and friends (autor VanessaReilly), kao i udžbenik koji je izdala naša škola Let's play with Bobo .

Ovaj nivo učenja jezika uzima u obzir razvoj kognitivnih i motoričkih sposobnosti kod dece ovog uzrasta, kao i njihova interesovanja. Kao polaznu tačku u našem radu uzimamo ljubav koju deca gaje prema pesmicama, igrama, pričama, bojenju i crtanju, kao i isecanju.

Rad sa decom je u potpunosti u skladu sa razvojnim mogućnostima dece i njihovim potrebama, uz uvažavanje principa postupnosti i sistematičnosti, kroz odgovarajuće sadržaje, metode i oblike rada.

Deca su radoznala, zainteresovana su za ovakav vid nastave, koja je osmišljena i prilagođena njihovom uzrastu. Oni uče jezik kroz igru i samim tim ga usvajaju na potpuno drugačiji način u odnosu na ostale.

Cena na mesečnom nivou iznosi 1500 RSD i fiksna je tokom celog perioda realizacije nastave.

Centar za strane jezike "CAMBRIGDE ACADEMY" d.o.o. nudi posebne pogodnosti u radu:

  • Porodicama sa dvoje dece, gde su oba deteta polaznici nastave engleskog jezika, nudimo popust od 30% za drugo dete;
  • Porodicama sa troje dece, gde su sve troje dece polaznici nastave engleskog jezika, nudimo besplatan tečaj za treće dete;
  • Na kraju školske godine organizuje se javni čas na kojem će deca, koja su uspešno završila tečaj engleskog jezika dobiti sertifikat;
  • Dva časa u toku meseca su besplatna;
  • Ukoliko je dete pohađalo 3-4 časa u toku meseca, plaća se 50% od pune cene;
  • Ukoliko je dete pohađalo 5 i više časova, plaća se puna cena.

Copyright 2020. All Rights Reserved. Cambridge Academy - Centar za strane jezike