Cambridge Academy Beograd - Centar za strane jezike

Centar za strane jezike Cambridge Academy je škola sa višegodišnjim iskustvom. Nastava, menadžment, prostor i administrativne usluge su u skladu sa evropskim standardima koji promovišu i garantuju kvalitet. Å kola je smeštena na više lokacija u gradu i raspolaže odličnim pogodnostima kao što su komforne učionice, višenamenski hol, biblioteka, kompjuterska i audio-vizuelna oprema

blog_12

Naša škola ide u korak sa vremenom, sa tendencijom ka novinama u nastavi i svim segmentima procesa učenja stranih jezika. Konverzacija je osnovni metod učenja I polaznici naših kurseva znanje stečeno kod nas mogu vrlo brzo da koriste u stvarnom životu. Trudimo se da razvijemo motivaciju naših polaznika za učenje jezika. Naš zadatak je da polaznike naučimo da govore strane jezike, kao I da posebnim nastavnim metodama probudimo kod polaznika želju da savladaju novo gradivo, te da na taj način vreme provedeno u našoj školi učinimo prijatnim.

Polaznicima se nude najsavremeniji programi i metode koji postavljaju zahtev za neprekidnim usavršavanjem naših kadrova. Naši predavači su profesionalni, dinamični i izuzetno posvećeni svom poslu. Koristimo isključivo materijale stranih izdavačkih kuća, kao i najsavremenije audio i video materijale.

Rad u malim grupama obezbeÄ‘uje maksimalnu posvećenost predavača svakom učeniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nastava se organizuje za sve uzraste- predškolski, školski, srednjoškolski, kao I za odrasle. Organizujemo ulazna testiranja radi lakšeg utvrdjivanja nivoa znanja polaznika.

Ne učimo za školu nego za život.


Non scholae, sed vitae discimus.

Seneka

Fleksibilni termini održavanja nastave i mogućnost dogovora, kao I upis koji traje tokom cele školske godine, olakšavaju našim polaznicima da ostvare svoj cilj i osposobe se za uspešnu komunikaciju na stranom jeziku.

Pripremite se za budućnost!

Copyright 2020. All Rights Reserved. Cambridge Academy - Centar za strane jezike