Naši nastavnici


teacher

Aleksandra Brestovac Marjanović

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2004.radila je u vise škola stranih jezika sa odraslima i decom različitog uzrasta.

teacher

Ana Rafael

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje engleski jezik deci predškolskog uzrasta poslednjih sedam godina.

teacher

Svetlana Ilić Vuković

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje engleski jezik deci predškolskog uzrasta poslednjih deset godina.

Copyright 2020. All Rights Reserved. Cambridge Academy - Centar za strane jezike