• Tiger
  • Flower
  • Butterfly

Aktuelnosti

Upis je u toku!

Pripremite se za budućnost. Cambridge Academy vrši upis novih polaznika za sve strane jezike...

Konkurišite kod nas!!!

Pozivamo Vas da nam pošaljete Vaš CV. Možda ćete baš Vi biti sledeći profesor stranog jezika u našoj školi.

Cambridge Academy Beograd - Škola engleskog jezika

Centar za strane jezike Cambridge Academy je škola sa višegodišnjim iskustvom. Nastava, menadžment, prostor i administrativne usluge su u skladu sa evropskim standardima koji promovišu i garantuju kvalitet. Škola je smeštena na više lokacija u gradu i raspolaže odličnim pogodnostima kao što su komforne učionice, višenamenski hol, biblioteka, kompjuterska i audio-vizuelna oprema.

Naša škola ide u korak sa vremenom, sa tendencijom ka novinama u nastavi i svim segmentima procesa učenja stranih jezika. Konverzacija je osnovni metod učenja I polaznici naših kurseva znanje stečeno kod nas mogu vrlo brzo da koriste u stvarnom životu. Trudimo se da razvijemo motivaciju naših polaznika za učenje jezika. Naš zadatak je da polaznike naučimo da govore strane jezike, kao I da posebnim nastavnim metodama probudimo kod polaznika želju da savladaju novo gradivo, te da na taj način vreme provedeno u našoj školi učinimo prijatnim. Polaznicima se nude najsavremeniji programi i metode koji postavljaju zahtev za neprekidnim usavršavanjem naših kadrova. Naši predavači su profesionalni, dinamični i izuzetno posvećeni svom poslu. Koristimo isključivo materijale stranih izdavačkih kuća, kao i najsavremenije audio i video materijale.

Rad u malim grupama obezbeđuje maksimalnu posvećenost predavača svakom učeniku i aktivno učestvovanje svih prisutnih na času. Nastava se organizuje za sve uzraste- predškolski, školski, srednjoškolski, kao I za odrasle. Organizujemo ulazna testiranja radi lakšeg utvrdjivanja nivoa znanja polaznika.

Fleksibilni termini održavanja nastave i mogućnost dogovora, kao I upis koji traje tokom cele školske godine, olakšavaju našim polaznicima da ostvare svoj cilj i osposobe se za uspešnu komunikaciju na stranom jeziku.

Pripremite se za budućnost!

Radno vreme administracije: 10 - 16h